Container Tân Phong | HOTLINE: 098 77 99 579

QUY TẮC BẢO HIỂM CONTAINER
QUY TẮC BẢO HIỂM CONTAINER

Nếu một container được bảo hiểm theo bảo hiểm này được bán, cho thuê hoặc cho một bên khác thuê không phải là người được bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm của container này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực trừ khi MIC có văn bản đồng ý tiếp tục bảo hiểm.

Xem chi tiết

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN TỪ CONTAINER TÂN PHONG