Phone: 098 77 99 579

TRIẾT LÝ VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

18/02/2023

TRIẾT LÝ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

- Vì khách hàng có nhu cầu, chúng ta mới có việc để làm.

- Vì khách hàng có quyền lựa chọn, chúng ta phải là sự lựa chọn tốt hơn.

- Vì khách hàng có sự nhạy cảm, chúng ta cần phải chu đáo.

- Vì khách hàng muốn khẩn cấp, chúng ta phải nhanh nhẹn.

- Vì mỗi khách hàng đều khác biệt,chúng ta phải linh hoạt.

- Vì khách hàng có kỳ vọng cao, chúng ta phải vượt trội.

- Vì khách hàng có sức ảnh hưởng, chúng ta hi vọng có thêm nhiều khách hàng.

- Vì khách hàng, chung ta mới tồn tại.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY CP TÂN PHONG

Mọi thành viên phải:

Tuyệt đối “Trung Thành” với công ty

Luôn “Phụng Sự” hết mình

Nỗ lực,”Tận Tụy” với công ty

Có “Phương Pháp” làm việc hiệu quả

Thực hành “Tiết Kiệm” cho công ty

Tạo “Phong Cách” chuyên nghiệp

Luôn “Tự tin” trong công việc

Mạnh dạn “Phát Huy” năng lực bản thân

Mọi người sẽ:

Nhận sự “Tưởng Thưởng” xứng đáng

Nhận sự “Phân Phối” công bằng

0
Zalo